Sök:

Här väljer ni typsnitt för sifforna

Här väljer ni typsnitt för siffrorna som ska tryckas på tröjorna. Precis som för namnen så är detta är endast ett urval och ni kan givetvis även meddela om ni har ett eget eller alternativt typsnitt som ni vill använda. Dessa tio synkar med typsnitten för namnen men ni kan även välja olika för namn resp siffror
01) 

02) 

03) 

04) 

05) 

06) 

07) 

08) 

09) 

10)