Sök:
Villkor Fakturera mig

Betalningsvillkor: 10 dagar
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjmålsränta med 24 % + gällande referensränta.

Sedvanlig kreditprövning med kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 25 kr inkl. moms oavsett köpbelopp.